Nasıl biri?

Aç kalbinin sırlarını! Fiziksel bedenden daha fazlası olduğunu hatırla, farkına var... Seni sen yapan üç şeyi sakın unutma! Birincisi sen, ikincisi karşındaki, üçüncüsü ise sen ve karşındakinin arasındaki ilişki... Nasıl biri olmayı seçiyorsun?

Mutluyum der kimileri; ezberlemişler. Kendi kendilerine söylenen ninniler... Rüyaların gerçek olmasını hayal edenler, bazen de yaşadıklarının bir rüya olmasını dileyenler.

Aslında mutlu olmak için üzerinde anlaştığımız hiçbir ilke yoktur. Bazen kelimeler yetersiz, tarifler belirsiz, sözcükler manasızdır. Anlayacağınız kendimizi kaybolmuş hissettiğimiz karanlık ortaçağımız!

Çocukluğumuz... Yaşanmış, yaşatılamamış çocukluğumuz. Başını yastığa koyar koymaz uyuyan mutlu çocukluğumuz. Mutsuzluğundan kaçmak için hemen uyuyan mutsuz kandın ve erkeklere ne zaman dönüştünüz?

Dün okudum, üzüldüm: Finlandiya 7. kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi olmuş yine. Anavatanım 98'i. Söylenecek söz yok, tek çare yumurtanın içinde! Haydi kımılda, kır kabuğunu, kalk, al nefesini, silkin. Unutma, yumurta dıştan kırılınca bir hayat yok olurken, içten dışa kırılınca bir hayat müjdeler bize. İçine dön...

Ağla, vur diplere, çek acını, iyileş. Yeni baştan yaşamayı öğret kendine. Sen tüm bu olanların öznesi değil nesnesisin. Tek başına sorumluluğu alma üstüne ama hayıflanma da. Bir kere ağla; üç kere gül, beş kere düş, altı kere kalk.

Her masalın konusu acıların dönüşmesi üzerinedir. Şimdi kendi masalını yaz. Mutsuzluğunun sana verdiği mesajı sakın unutma, şöyle bir düşün kendi kendine sor: Mutluluk nedir ki?

Cevabı yumurtanın içinde.

-----------------

What kind of person?

Unlock the secrets of your hungry heart! Remember that there's more to you than the physical body, become aware... Never forget the three things that make you who you are! The first is you, the second is the other person in front of you, and the third is the relationship between you and the other person... What kind of person do you choose to be?

Some say they are happy; they've memorized it. Lullabies they tell themselves... Those who imagine dreams coming true, sometimes also wish that what they've experienced were just a dream.

Actually, there are no principles we've universally agreed upon for being happy. Sometimes words are inadequate, descriptions unclear, words meaningless. Understand that we're in our dark Middle Ages, feeling lost!

Our childhood... Our lived and unlived childhood. Our childhood where we'd happily fall asleep as soon as our heads touched the pillow. Did you, unhappy child, quickly fall asleep to escape, and then turn into unhappy adults?

I read yesterday, I felt sad: Finland has become the world's happiest country for the 7th consecutive time. My homeland ranks 98th. There's nothing to say, the only solution is within the egg! Come on, wiggle, break the shell, get up, take a breath, shake off. Remember, when the egg breaks from the outside, a life is lost, but when it breaks from the inside out, it brings us good news. Turn inward...

Cry, hit the bottom, endure your pain, heal. Teach yourself how to live anew. You are not the subject of all this but the object. Take responsibility for yourself alone, but don't lament either. Cry once; laugh three times, fall five times, rise six times.

The theme of every fairy tale is about the transformation of sorrows. Now write your own tale. Don't forget the message of your unhappiness, ask yourself: What is happiness, really?

The answer is within the egg.

Add a Comment
Comments
Belinay
Belinay - 4 hafta Before

Adalı