Vital Teknoloji Datacenter'da Meydana Gelen Kesinti: Milyonlarca Zarar ve Yüzlerce Mağdur

Vital Datacenter

Son 20 saat içerisinde Bursa'da faaliyet gösteren ve Türkiye'nin en büyük datacenter'larından biri olan Vital Teknoloji Datacenter'da yaşanan beklenmedik kesinti, internet dünyasında şok dalgaları yarattı. Milyonlarca web sitesine ev sahipliği yapan bu dev tesisin sunucularının kapalı olması, yüzlerce kişiyi ve firmayı milyonlarca lira zarara uğrattını düşünüyorum. Bu zarardan benim de payıma 20 saatte 100 bin tl gibi bir miktar düştü.

İnternetin günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği günümüzde, bir datacenter'daki herhangi bir kesinti büyük bir krize yol açabilir. Vital Teknoloji Datacenter'ın yaşadığı bu aksaklık, sadece maddi kayıplara neden olmakla kalmadı, aynı zamanda pek çok firma için itibar kaybına da sebep oldu. Kendimden örnek verecek olursam an itibari ile 15 müşteri kaybettim. Müşterilerine hizmet veremeyen, veri kaybı yaşayan ve online varlığını kaybeden şirketler, bu kesintinin etkilerini uzun süre hissedecek gibi görünüyor.

Bu olay, bir kez daha teknolojinin ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne serdi. Hem datacenter'ların hem de internet hizmeti sunan firmaların, acil durum planları ve yedekleme sistemleri konusunda daha titiz olmaları gerektiği bir kez daha anlaşıldı.

Vital Teknoloji Datacenter'daki kesinti, sadece bir teknik sorun gibi gözükse de aslında pek çok kişiyi ve firmanın geleceğini etkileyen büyük bir felaketti. Bu olayın sektöre dair çıkarılacak dersler olduğu gibi, mağdurların da haklarının korunması ve tazminat taleplerinin karşılanması gerekmektedir. Sadece e-maillerini okuyamadığı için yüklü tazminat ödemek zorunda kalan firmalar var!

Teknolojiye olan güvenimiz sarsılsa da, umut ediyoruz ki sektördeki paydaşlar bu tür durumlarla daha etkin bir şekilde başa çıkmayı öğrenirler ve benzer felaketlerin önüne geçebilirler.

In the past 20 hours, an unexpected outage at Vital Teknoloji Datacenter in Bursa, one of Turkey's largest data centers, sent shockwaves through the internet world. The shutdown of servers at this giant facility, which hosts millions of websites, is believed to have caused millions of lira in losses for hundreds of individuals and companies. I estimate my own share of this loss to be around 100,000 TL within 20 hours.

In today's world, where the internet has become an indispensable part of daily life, any outage at a data center can lead to a major crisis. The disruption experienced by Vital Teknoloji Datacenter not only resulted in financial losses but also caused reputational damage for many companies. As an example, I have lost 15 clients as of now. Companies unable to serve their customers, experiencing data loss, and losing their online presence are likely to feel the effects of this outage for a long time.

This incident once again highlighted how fragile technology can be. It underscores the need for both data centers and internet service providers to be more meticulous about their emergency plans and backup systems.

While the outage at Vital Teknoloji Datacenter may seem like a technical issue, it was actually a major disaster affecting the futures of many individuals and companies. There are lessons to be learned for the industry, but it's also crucial to protect the rights of the victims and address compensation claims. Some companies are facing hefty compensation payments simply because their emails couldn't be accessed!

Although our trust in technology may be shaken, we hope that stakeholders in the industry will learn to deal with such situations more effectively and prevent similar disasters in the future.

Add a Comment